12. června 2024

Rozvodová reforma na programu jednání Vlády

Dnes je na programu jednání vlády zařazena tzv. rozvodová novela. Dva roky práce, desítky jednání, mnoho hodin psaní a konzultací. Díky Ministerstvo spravedlnosti České republiky💙 Je to dobrý materiál. Pomáhá lidem rychleji a méně bolestně projít složitou etapou rozvodu. Dává důraz na děti a jejich práva. Snaží se podpořit dohodu rozvádějících rodičů a zabránit eskalaci konfliktu. Neumíme zákonem snížit míru rozvodovosti, ale umíme vhodně podanou pomocnou rukou zachovat rodinu i po rozvodu. To je cílem této novely.

Novela pomáhá přátelské ale efektivní rodinné justici. Chrání to nejdůležitější, co všichni máme – rodinu. A současně směřuje k efektivnímu a kratšímu soudnímu řízení. Ruší také automatický vstup OSPOD, tam kde to není potřeba.

Novela mimo jiné zavádí úročení výživného a možnost postoupení pohledávky na výživném. V případě nepředávání dětí nastavuje přísnější pokuty, ale také možnost využít tyto pokuty na potřeby dítěte.