JSEM EVA, TĚŠÍ MĚ...

Narodila jsem se v Ostravě, studovala ve Francii, žiju s celou rodinou na Vysočině. Jako manželka a matka dvou dcer vnímám rodinu jako to nejcennější, co máme. I proto jako poslankyně pomáhám měnit rodinné právo. Jako advokátka a mediátorka vím, jak je důležité hledat společnou řeč a obrušovat hrany.
V Poslanecké sněmovně se vedle právních témat věnuji i tématům zahraničním. Zvláště v dnešní době se jasně ukazuje, že bezpečnost sice není všechno, ale bez bezpečnosti je všechno nic. Z tohoto důvodu jasně pojmenovávám rizika, která mohou naši zemi ohrozit a vymezuji se vůči autoritářským režimům. Věřím, že zárukou naší prosperity je členství v NATO a v EU.

Zkušenost ukazuje, že země, které porušují lidská práva vlastních občanů, jsou z dlouhodobého hlediska rizikem pro nás všechny, proto ve své práci jako předsedkyně Podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí kladu důraz na jednotlivce pronásledované systémem a jejich lidská práva. Na této historické zkušenosti stojí i Česká republika a její hodnotová politika.