16. dubna 2024

Nominační projev na 31. Kongresu ODS

Vážený pane předsedo, vážené delegátky, vážení delegáti, děkuji za slovo i za příležitost vystoupit.

Dnes před Vás předstupuji nejenom jako kandidátka na místopředsedkyni ODS, ale především jako obyčejná máma, manželka, podnikatelka, advokátka. Vím, jak je těžké sladit práci, kterou miluji, s péčí o rodinu, kterou miluji. Znám hodnotu práce. Vím, jak důležití jsou pro podnikání lidé. Ale ze své praxe taky vím, jak složitě se někdy hájí zájmy lidí v právní džungli a proti právním nesmyslům. Vím, jak je důležitá spravedlnost i jak bolí nespravedlnost. Vím, od svých kamarádek, že ženy to mají někdy těžké, když se chtějí profesně prosadit, mít rodinu, pečovat o stárnoucí rodiče. Miluji Vysočinu a její přírodu, chci mít krásné lesy a čisté rybníky. A především! Chci dělat politiku pro obyčejné lidi. Protože takoví jsou naši voliči – mlčící většina, která vychovává děti, vytváří majetek, platí daně, věří v pojmy, jako jsou rodina, vlast, demokracie a svoboda.

Co po nás chtějí? Svobodnou společnost a pragmatickou politiku! Co to znamená? Naši politickou schopnost reagovat na okolní události tak, že bude zachováno to cenné a důležité. Chtějí stabilitu, kontinuitu a bezpečí! Chtějí být součástí společnosti, která respektuje hodnoty, ke které vychovávají své děti. Společnosti založené na odpovědnosti, solidaritě, respektu k soukromému vlastnictví, spravedlnosti. Společnosti, která se ale také opírá o vyšší hodnoty a ideály, jako je moudro, dobro, pravda a hlavně rozum. Co nechtějí? Nechtějí a nepotřebují stát, který jim bude kecat do života. Nechtějí stát, který je učiní zcela bezmocným pod náporem byrokracie. Chtějí, aby stát dělal jen to, co musí, a ve zbytku jim nechal svobodu a prostor pro hledání vlastního štěstí. Stát, který bude institucionálně silný, ale věcně omezený. Stát, který bude schopen hájit veřejný zájem i své strategické potřeby. Stát, který je schopen je ochránit před vnitřním i vnějším nebezpečím, zajistí spravedlnost, vybere daně a zajistí základní služby. Nic víc! Chtějí pragmatickou politiku a odpovědné lídry!

Co to pro nás znamená? Pragmatickou politiku umíme. To je devíza ODS již 30 let. V dobách, kdy se z politiky stává show, do které mluví plyšáci, domácí kur nebo natřásající se tety, je k výkonu pragmatické politiky třeba odvaha. Odvaha zachovat, co není třeba měnit. Nebo naopak odvaha změnit, co je třeba, aby bylo možné zachovat celek pro budoucnost. Odvaha dělat taková rozhodnutí, aby požadavky přítomnosti nepřemohly naši budoucnost. Odvaha zastupovat v politice veřejný zájem, ne zájmy některých silných skupin ani zájem žádné firmy. Ne, stát není firma! Stát je hodnota a společenství lidí se společnou historií a vůlí po společné budoucnosti. Se státem a jeho budoucností se nekšeftuje. Stát nejde prodat jinému státu ani převést na manželku. Dnešní doba vyžaduje odvahu nekompromisně čelit zlu! Odvahu stát pevně proti těm, kteří si myslí, že je možné se otočit ke spojencům zády, kašlat na dohody a prodat nás za vlastní volební zisk. A konečně: odvahu hledat a zachovat sociální smír, který zajistí soudržnost společnosti a především ekonomický prospěch širokým vrstvám obyvatel!

Protože o ty se máme opírat! O mlčící většinu. O obyčejné odpovědné lidi, milující českou republiku a svět, ve kterém žijí. Svět, ve kterém platí pravidla, demokracie a který ctí lidskou důstojnost! Svět založený na svobodné společnosti!

Dělat pragmatickou politiku neznamená hledat ideální svět, ale respektovat jeho složitost. Nehrát si na hrdiny. Ani na sítích, ani v prázdných prohlášeních. Ale přinášet konkrétní řešení. Dělat důležitá rozhodnutí. Někdy těžká rozhodnutí, neboť budoucnost, o které rozhodujeme, je zahalena v mlze. A někteří se snaží tu mlhu přifouknout různými bláboly a relativizovat, kdo je agresor a co znamená mír. Ustát důležitá rozhodnutí v takové době vyžaduje odvahu, odpovědnost a charakter.

ODS má odvahu, odpovědnost i charakter. ODS má premiéra, který má tyto vlastnosti. ODS díky těmto vlastnostem píše příběh této země už 30 let a byla u všech zásadních okamžiků polistopadové politiky! Byla to ODS, která uskutečnila ekonomickou transformaci. Ta dala našim lidem prostor realizovat jejich talent a schopnosti. Z komunistické šedi a stagnace jsme navázali na průmyslového ducha první republiky. Nyní jsme opět jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě. Máme pořád kam růst, ale nebýt ODS, nejsme ani zde. Byla to ODS, která dotočila kormidlo naší zahraniční politiky směrem na Západ. Letos bychom neslavili 25 let v NATO a 20 let v Evropské unii, nebýt ODS. I poté, co jsme se stali členy těchto organizací, naše strana prozápadní směřování bránila – proti populistům a demagogům, ať už byli ve Sněmovně, nebo na Pražském hradě. ČR je dnes pod vedením ODS klíčovým hráčem v těchto strukturách! Pragmatická politika nese ovoce! Jsme vidět a slyšet! A vždy to byla ODS, která bojovala za zájmy podnikatelů a střední třídy, za zájmy těch, kteří chtějí a mohou pracovat, za zájmy odpovědných lidí, kteří myslí na svou budoucnost. Proto klademe důraz na ozdravení veřejných financí a nutnost zbavit se dotačního šílenství. Práce, inovace a vlastní iniciativa znovu musí být hybateli ekonomiky, ne levné peníze prošustrované na toustovací linky.

ODS vždy psala a pořád píše příběh země, ve které odvaha pracovat na sebe a na sobě není trestána, ale odměňována. Profitují z toho všichni! Pohled na úspěchy minulosti ale není argumentem pro setrvačnost. Moderní konzervativní politika není o bezmyšlenkovitém udržování statu quo. Svět se mění a my musíme s ním. Musíme být schopni reagovat na nové výzvy. Musíme naslouchat tomu, co chtějí naše děti. Musíme stavět vizi pro budoucnost této země na tom nejlepším, co nám dala minulost. Pro úspěšnou a prosperující budoucnost musíme ale také vidět dál. Musíme vykročit odvážně a směle k novým možnostem pro naši ekonomiku, energetiku, průmysl, školství.

Můj politický příběh je kratší než ten ODS. Přesto hodnoty, na kterých stojí můj příběh, jsou stejné. Svoboda a osobní zodpovědnost. To je pomyslná základna moderní pravicové politiky. Politiky, ve které stát nepotřebuje vodit lidi za ručičku. Ani mne nikdo za ručičku nevodil. Se stříbrnou lžící v puse jsem se nenarodila. Všechno, co mám, jsem si vybojovala tvrdou prací. Vždy jsem věřila, že ve svobodné společnosti člověka limituje především slabá vůle a chybějící vize.

Myslím a věřím, že nejdůležitějším pojítkem mezi mnou a ODS je však odvaha. Možná už jen tím, že zde stojím – připravena požádat Vás o důvěru – dokládám, že odvahu mám a nejsem žádná křehká květinka, která neustojí silné názory silné členské základny. Mám odvahu, protože mi záleží na naší společné budoucnosti. Chci aktivně přispět svou prací, protože ODS vnímám jako hlavní a pevnou nositelku bezpečí, vize a budoucnosti. Chci aktivně hájit, ale také veřejně šířit pragmatickou politiku, která stojí na hodnotách, které jsou mi cenné. Chci, abychom byli vidět a slyšet! Sama umím být vidět i slyšet. Chci svojí energií ukázat, že v politice se dá uspět tvrdou dřinou, pokud Vám nejde o vlastní zájmy, ale o zájem celku. Chci, aby mladí lidé znovu uvěřili smyslu politiky a zapojili se do ní. Pokud jim dáme prostor, můžeme čerpat z jejich neuvěřitelné schopnosti posouvat věci dopředu a dívat se na věci z jiného úhlu. Jde především o jejich budoucnost! Chci přinést pohled advokátky, mediátorky, mámy, podnikatelky. Chci přinést pohled své generace! A proč to nezdůraznit – chci přinést pohled ženy! Věřím, že ODS bude ženský hlas slušet.

A konečně kandiduji, protože chci přetavit zkušenosti těch, kteří mě politiku učili. A zde musím s hlubokým respektem a vděčností poděkovat za neuvěřitelně cennou politickou výchovu především Miloši Vystrčilovi a Marku Bendovi. Předsedové milí, hluboce a opravdu Vám děkuji! Věřím, že tyto zkušenosti, ze kterých v ODS čerpáme, spolu s odvahou a vizí nám umožní znovu vyhrát! Vyhrát nejenom volby, ale především bezpečnou budoucnost pro svobodnou společnost!

Vyhrajeme, když si budeme věřit a když nám bude věřit mlčící většina našeho národa. Protože o ty lidi tam venku, o ně jde především. A já jim děkuji, že nám věří a jsem tu pro ně! Za Vaši důvěru na post místopředsedkyně budu moc ráda a věřím, že Vaši důvěru nezklamu! Pojďme psát spolu další kapitolu příběhu ODS a této země. Kapitolu o tom, že nejsme malá země, ale země plná odvážných lidí, kteří si věří!

Buďme odvážní!

Děkuji!