13. února 2023

Mírová role sportu nemůže převážit fakt, že ukrajinští sportovci umírají ve válce rozpoutané Ruskou federací

Podvýbor pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí vyjádřil nesouhlas s účastí ruských a běloruských sportovců na Letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024.

Ruští a běloruští sportovci se nemají účastnit LOH 2024

„Je potřeba připomenout památku více než dvou set ukrajinských vrcholových sportovců, kteří zahynuli v brutální válce, kterou již jeden rok vede Ruská federace s podporou Běloruska na Ukrajině. Podvýbor zahraničního výboru doporučil Mezinárodnímu olympijskému výboru zachovat principy vyplývající z již přijatých sankcí a včas připravit vhodná a efektivní opatření, která by zabránila účasti oběma státům na Letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024,” uvedla poslankyně a členka zahraničního výboru Eva Decroix.

„Chtěla bych upozornit, že vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině, provedena za podpory Běloruska, představuje nejenom přímé ohrožení světového míru a stability současného mezinárodního uspořádání, ale je flagrantním porušením zásad mezinárodního práva tak, jak jsou ukotveny v Chartě OSN. Kromě toho jsou ruské a běloruské kroky v přímém rozporu s myšlenkami zachování a rozvoje lidské důstojnosti, upevnění lidských práv a solidarity, jak je zmiňují fundamentální principy olympionismu v bodech 1, 2 a 4, publikované v Olympijské chartě,” komentuje dále usnesení Eva Decroix.

„Jsem ráda, že podvýbor podpořil stanovisko Českého olympijského výboru ohledně sankcí vůči Ruské federaci a Bělorusku, dle kterých ruští a běloruští sportovci na LOH v roce 2024 startovat nemohou. Zdůrazňuji, že ač jsem si dobře vědoma mírové role sportu, který dokáže spojovat, nelze zapomenout na to, že to byla právě Ruská federace, v důsledku jejíž vojenské agrese vůči Ukrajině se nebudou moci mnozí ukrajinští sportovci Letních olympijských her v Paříži v roce 2024 účastnit, a proto za této mimořádné situace nemůže argument o mírovém poslání sportu jako zdůvodnění pro případnou účast ruských a běloruským sportovců obstát,” doplnila Eva Decroix.

Zdroj: ODS