25. října 2022

Bylo pro mě velkou ctí přivítat v Jihlavě představitele běloruské kultury a Přechodného kabinetu a diskutovat o úskalích, kterým běloruský národ a jeho kultura čelí

Poslankyně ODS Eva Decroix v Jihlavě převzala záštitu nad akcí s názvem „Běloruská kultura: zazdít nebo podpořit?“, které se zúčastnili představitelé běloruské kulturní scény a Přechodného kabinetu. Na akci, které se zúčastnila také zástupkyně Přechodného kabinetu národního obrození Běloruska, Alina Koušyková, se debatovalo o situaci běloruských disidentů a aktivitách, které prodemokratičtí Bělorusové vyvíjí v zahraničí i ve své zemi, aby zachovali svůj jazyk, kulturu a území, které je zčásti a se souhlasem Lukašenka okupováno ruskou armádou.

„Pro Jihlavu i pro mne jako iniciátorku setkání bylo velkou ctí přivítat v úterý 24. 11. 2022 v Jihlavě Alinu Koušykovou, zástupkyni Přechodného kabinetu národního obrození Běloruska, Kryscinu Šyjanokovou, zástupkyni běloruské menšiny v Praze, Alenu Kovářovou, zástupkyni běloruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny a Sergeje Smatryčenka z Ambasády běloruské nezávislé kultury v Brně. Setkání se symbolicky konalo v ukrajinské kavárně za účasti mnohých ukrajinských přátel a občanů. Bělorusové a Ukrajinci jsou přátelé. Oba tyto národy nyní bojují o svou svobodu a demokracii, každý jinak. Jejich jazyky jsou si blízké, rozumí si ale také z jiných důvodů. Nevzdávají se ani ruskému ani běloruskému diktátorovi. Popis situace, ve které se nachází běloruští občané ve své zemi, často zněl českým posluchačům našeho setkání jako reminiscence již jednou prožitého,“ uvedla Eva Decroix.

Eva Decroix také nastínila současnou situaci a pozici běloruského disentu: „Běloruský disent dnes registruje více než 1600 politických vězňů, a ačkoliv režim ukončil činnost veškerých neziskových organizací, zakázal jakékoliv shromažďování (pronásledovány jsou již i takové aktivity jako společné schůzky ke cvičení jógy), populace je odhodlána k tichému odporu. Bojuje o svůj jazyk, který je jedním z oficiálních jazyků, ale jehož užívání je násilně potlačováno a nahrazováno ruštinou, bojuje o svou kulturu, která v zemi, kde veškerá média jsou řízena diktátorským režimem, je rdoušena, ale bojuje také o své území, které je částečně a se svolením Lukašenka okupováno ruskou armádou. Běloruský národ je dnes hermeticky uzavřen v diktatuře. Bělorusové, kteří ze země odešli dříve, se nemohou vrátit do země ani na pohřeb svých nejbližších, aniž by byli okamžitě vystaveni zadržení. Běloruský Přechodný kabinet ale pracuje velmi aktivně v zahraničí. Připravuje půdu a systém na předání moci legitimně zvoleným zástupcům, upozorňuje na krutosti režimu, získává podporu mezinárodní komunity, poskytuje pomoc Bělorusům, kteří zůstali v zahraničí bez pasu či povolení.“

„Věřím, že příště Jihlava přivítá Alinu Koušykovou jako řádnou ministryni kultury Běloruska a vztahy mezi Jihlavou a svobodným Běloruskem budou nadále takto vřelé,“ doplnila Eva Decroix.

Ideu setkání na podporu běloruské kultury krásně vystihl jeden z účastníků Josef Kodet„Na závěr dnešního jihlavského setkání paní ministryně Alina zdůraznila, že Čechy, Bělorusy a Ukrajince nerozdělí ani Lukašenko, ani Putin, že dobro nakonec zvítězí, Ukrajina se dočká míru a Bělorusko svobody.“

Zdroj: ODS